Webapplicatie Klik

De vrijgevestigde zorgverleners verenigd

De vrijgevestigde (jeugd)zorgverleners van Drenthe hebben zich verenigd in KLIK. De visie van KLIK is om samen met de verschillende gemeentes en andere partners professioneel, efficiënt, laagdrempelig  geestelijke gezondheidszorg te bieden.

Om dit te helpen verwezenlijken heb ik een webapplicatie ontwikkeld waarop iedere belanghebbende, waaronder zorgverleners, zorgbehoevenden, gemeentes en zorgverzekeringen up to date kan blijven als het gaat om de jeugdzorg in Drenthe. Het responsive design maakt de website goed te bezoeken op tablet, mobiel en computer.

Modulair CMS

De webapplicatie van Klik is gebouwd in het Silverstripe CMS. Dit is een modulair Content Management Systeem dat als basis een MVC architectuur framework heeft. Dit maakt het eenvoudig uit te breiden en bovendien goed te onderhouden. Om die reden zijn we in staat geweest om in korte tijd een eerste versie van de webapplicatie neer te zetten, zodat de mensen tijdens de transitie van de zorg naar de gemeenten van de juiste informatie konden worden voorzien. Inmiddels zijn we druk bezig met een aantal extra modules die er o.a. voor moeten zorgen dat huisartsen en zorgbehoevenden snel en eenvoudig de juiste zorgverlener in de omgeving kunnen vinden. Daarnaast voegen we een afgesloten gedeelte voor de leden toe, zodat deze makkelijk informatie met elkaar kunnen uitwisselen. 

Gebruikte technologie

PHP, Silverstripe CMS, MySQL, Javascript, HTML5, SASS, CSS, Responsive Design, Web design

Meer info

Website van Klik Drenthe