Webapplicatie 'de Poort'

Kinderen helpen met dyslexie

Praktijk ‘de Poort’, Praktijk voor Orthopedagogisch Onderzoek en Remedial Teaching, houdt zich bezig met onderzoek en begeleiding van kinderen in het basisonderwijs met lees- en spellingproblemen, zoals dyslexie en rekenproblemen, zoals dyscalculie.

App-platform

De samen met 'de Poort' ontwikkelde webapplicatie helpt kinderen beter omgaan met hun dyslexie. De applicatie bestaat uit verschillende apps waarmee de kinderen diverse oefeningen kunnen doen op het gebied van lezen en spellen. Dit kunnen simpele leesoefeningen zijn, maar ook een speciaal op dyslectici toegesneden snellees-applicatie, waarmee kinderen geleidelijk aan steeds sneller gaan lezen. Doordat de expertise op het gebied van orthopedagogiek van de medewerkers van 'de Poort' gecombineerd is met mijn expertise in de informatica, zijn er een aantal apps ontwikkeld, die kinderen aantoonbaar verder helpen bij hun ontwikkeling op het gebied van lezen en spellen.

Huiswerk

De applicatie biedt de begeleiders van ‘de Poort’ de mogelijkheid om huiswerkopgaven samen te stellen die het kind thuis kan oefenen. Het is voor hen belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelt. Aan het einde van een huiswerkopgave kan het kind feedback geven die bij de volgende ontmoeting kan worden besproken met de begeleider van 'de Poort'. De voortgang van het kind wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt.

Toekomst

De client-side van de vorige versie van de applicatie was volledig ontwikkeld in Silverlight. Met de komst van de tablets en de afnemende ondersteuning voor plugins zoals Silverlight in browsers, hebben een nieuwe versie van de applicatie ontwikkeld. De cliënten van 'de Poort' beschikken ieder over een ander type tablet, mobiel of computer. Daarom hebben we ervoor gekozen om de web applicatie volledig te ontwikkelen in HTLM5 en Javascript binnen het AngularJS Framework. Hierdoor is het cross-platform en werkt het op ieder apparaat. De backend voor de applicatie is een .NET Web API die aansluit op een SQL Server database.

Gebruikte technologie

C#, Microsoft SQL Server, Javascript, AngularJS, ASP.NET MVC Web API

Meer info

Website de Poort